Welke rol vervult je organisatie?

We starten onze training met diverse e-learning modules en enkele theorieopdrachten. Na de zomer gaan we samen live aan de slag met een aantal oefeningen. In de tussenliggende periode werk je aan je praktijkopdracht. Wat jouw praktijkopdracht wordt, bepaal je helemaal zelf. 

Je kunt ervoor kiezen om te werken aan een duurzaamheidsvisie of je kan een programma opzetten voor een strategische sessie voor verduurzaming met The Natural Step aanpak. Je kan een lezing ontwikkelen die andere inspireert en duurzaam bewustzijn op gang brengt, een kick-off sessie voor een projectgroep voorbereiden die een duurzaam project willen realiseren of een sessie voor een specifieke doelgroep opzetten. 

Als het maar aansluit op jouw behoeften en je er ook daadwerkelijk mee aan de slag wilt in je organisatie of werk. Wij begeleiden je naar een eindproduct waar je zelf achter staat. Bedenk vooraf aan ons webinar waar jij zelf mee aan de slag zou willen gaan. Je krijgt de gelegenheid om hierover te sparren met een van de andere deelnemers. 

Opdracht Omschrijf in 3 zinnen wat je wilt ontwikkelen/organiseren voor je praktijkopdracht?

Duo gesprek Je gaat 45 minuten in gesprek met een mede-cursist. Tijdens dit gesprek help je elkaar om scherper te krijgen waar je aan wilt werken. Hanteer de volgende structuur voor je gesprek om te zorgen dat je hier genoeg informatie krijgt waar je mee verder kan.

 1. kort je eerste ideeën verwoorden (5 minuten)
  • Vertel kort over de organisatie
  • Beschrijf waar je aan wilt werken een lezing, een workshop, een duurzaamheidsvisie, een plan van aanpak etc.
 2. De ander stelt verdiepende vragen (max 10 minuten)
  • voorbeeldvragen zouden kunnen zijn; 
   • Waarom is dit belangrijk voor …? 
   • Wat hoop je dat er verandert? 
   • Wat denk je dat er gebeurt als…? 
   • Wat maakt het lastig/gemakkelijk voor je? 
   • Hoe zou je het willen aanpakken?
   • Wanneer zou je blij zijn?
 3. De ander geeft tips of suggesties (max 5 minuten)
 4. Geef terug waar je wat mee wilt doen en waarom (max 1 minuut)
 5. Draai de rollen om