Verschillende soorten behoeften-vervullers

We hebben geleerd dat er een verschil is tussen ‘willen’ en ‘nodig hebben’. Wanneer we een duurzame samenleving mogelijk willen maken dan is het belangrijk om allereerst ervoor te zorgen dat de vervullen die we kiezen een menselijke basisbehoefte vervult. Vanuit The Natural Step Raamwerk zeggen we ook dat deze vervullen de drie ecologische principes niet mag overtreden.

  1. Geen stoffen uit de aardkorst gebruiken die systematisch toenemen in concentratie in de natuur.
  2. Geen door de maatschappij gemaakte stoffen gebruiken die systematisch toenemen in de natuur.
  3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Dat is nogal een opgave. Om hier meer inzicht in te krijgen is het goed om te kijken naar de verschillende behoeftenvervullers die we in onze samenleving tegenkomen. We kunnen deze indelen in verschillende categorieën.

We maken een onderscheid tussen endogene (vanuit eigen bron) en exogene behoeftebevredigers (vanuit externe bron). We gaan hier bij de volgende onderdelen wat dieper op in.