Waar zit de waarde voor jouw organisatie, je collega’s of je partners?

Organisaties weten dat je waarde moet leveren voor al je belanghebbenden om je bestaansrecht te behouden. Dit zijn natuurlijk je klanten, je collega’s, je bestuur en eventueel de investeerders. Maar ook je partners, de overheid en de samenleving zijn belanghebbenden. Dit vraagt om een strategisch aanpak, waarbij je oog houdt voor alle aspecten die waarde toevoegen voor je organisatie, nu en in de toekomst. Zowel op de korte en lange termijn als intern en extern gericht.

Een gezonde organisatie bedenkt en ontwikkelt strategieën in ieder kwadrant

Toelichting op de assen

De verticale as representeert de tijd van heden naar toekomst. De horizontale as representeert je organisatie, met aan de linkerkant het interne perspectief en aan de rechterkant het externe perspectief. De meeste bedrijven voegen waarde toe in alle vier de kwadranten.

Duurzaamheid is een factor van betekenis geworden

Een strategische aanpak vereist dat je ook rekening houdt met je omgeving. De markt, wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen, risico’s en kansen etc. De duurzaamheidsuitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben zijn complex en veelomvattend en zetten druk op onze economie, samenleving en planeet. Deze verschillende uitdagingen hebben allemaal invloed op je organisatie, je businessmodel en de strategie die hierbij past, nu en in de toekomst. Direct of indirect.

Iedere organisatie krijgt te maken met de toenemende druk door de uitdagingen van vandaag.

Waarde toevoegen door duurzaamheid

Soms tref je mensen in je organisatie die denken dat duurzame ontwikkeling vooral een kostenpost is voor de organisatie. Of die duurzame ontwikkeling nog niet als een multidimensionale kans voor de organisatie herkennen. Ze voelen zich eerder gehinderd op één enkel aspect van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door aangescherpte regelgeving rondom gevaarlijke stoffen, bescherming van bepaalde diersoorten of door meerkosten bij inkoop.

Door te sterk te focussen op één onderdeel van je bedrijfsvoering, voornamelijk de dagelijkse operationele kant, mis je kansen die je wel kan benutten met een strategische aanpak én een duurzame bril op.

De Duurzame Waarde Matrix
Als je de verschillende strategische perspectieven samenbrengt in een 2 bij 2 matrix met de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag , dan krijgt je wat Steward Hart en Mark Millstein het Sustainable Value Framework noemen (origineel artikel vind je bij materialen bij deze les). Het biedt je een manier om in kaart te brengen waar jouw organisatie waarde kan creëren voor de belanghebbenden.

Meer weten? Lees het artikel over het Sustainable Value Framework.