1.1 origineel

1.1 Eerst wat geschiedenis

In de jaren tachtig zag de Zweedse kinderoncoloog Karl-Henrik Robèrt tot zijn verdriet dat het aantal kinderen dat zijn praktijk bezocht jaarlijks toenam. Hij kwam tot de conclusie dat we meer tijd en geld investeren in het bestrijden van gevolgen dan in het voorkomen van oorzaken. Denk aan de toenemende vervuiling, met name het grootschalige gebruik van kankerverwekkende stoffen die opbouwen in de natuur. Dit was het begin van zijn missie om de wereld te helpen te verduurzamen.

Karl Hendrik ontdekte al vlug dat iedereen elkaar leek tegen te spreken als het gaat over duurzaamheid. Een gedeeld doel of systematische aanpak om de patiënt ‘de aarde’ te genezen ontbrak. Samen met wetenschappers, onderwijs, overheden en het bedrijfsleven heeft hij 4 wetenschappelijke basisprincipes voor duurzaamheid ontwikkeld die samen met een strategische aanpak helpen bij het ontwerpen van een duurzame toekomst. Het was de start van The Natural Step en het begin van een groeiende beweging wereldwijd.

Sinds 1989 zijn miljoenen mensen in aanraking gekomen met The Natural Step en hebben duizenden kleine en grote organisaties van over de hele wereld deze manier van werken en denken eigen gemaakt. Stap voor stap op weg naar een duurzame samenleving.