1.2 origineel

1.2 Duurzaamheid is…

Niet iedereen verstaat hetzelfde onder duurzaamheid. Vraag 10 mensen op straat naar wat het is en je zult waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden krijgen. Als je samen wilt werken aan een duurzame toekomst, dan helpt het als je elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt. Hieronder zie je de definitie voor duurzaamheid.

Kwaliteit van leven verbeteren
binnen de grenzen van de aarde

Als je dit wat verder brengt, dan betekent duurzame organisatie ontwikkeling dat je de kwaliteit van leven verbetert voor je collega’s, klanten en de samenleving, op een manier die past bij de natuurlijke grenzen van de aarde. Zodat het leven niet alleen waardevol is voor de huidige generatie, maar ook voor de generaties die na ons komen. En zodat je de continuïteit en de gezondheid van je bedrijf waarborgt.

Deze definitie vraagt nog wat toelichting. Wat bepaalt kwaliteit van leven en waar liggen de grenzen van de aarde?