1.3 origineel

1.3 Kwaliteit van leven

Manfred Max Neef, een Chileense econoom deed de afgelopen 30 jaar onderzoek naar de behoeften van mensen en de manier waarop die behoeften worden ingevuld. Hij beschrijft 9 fundamentele menselijke behoeften.

Kwaliteit van leven ontstaat als je al je behoeften kunt vervullen

Manfred Max Neef

Enkele voorbeelden

  • Levensbehoeften* (basisbehoeften) – eten, drinken, onderdak, schone lucht, gezondheid
  • Veiligheid – sociale zekerheid, gezondheidszorg, werk, veiligheid in je buurt of huis, arbeidsomstandigheden
  • Liefde – vriendschappen, (familie)relaties, verbondenheid met de natuur, genegenheid, contact
  • Ontwikkeling – leren, ontdekken, begrijpen, verdiepen
  • Mee doen – participeren, invloed hebben, deelnemen
  • Ontspanning – plezier, feesten, gemoedsrust, slaap, vrije tijd, rust, sport
  • Creativiteit – je uiten, iets maken, bouwen, bedenken, ontwerpen
  • Identiteit – taal, religie, werk, gewoonten, waarden, normen
  • Vrijheid – gelijke rechten, autonomie

* Alle behoeften zijn even belangrijk. Alleen de basisbehoeften genoemd onder levensbehoeften vormen hierop een uitzondering en staan boven de anderen. De andere acht zijn gelijkwaardig. Wanneer een van deze behoeften niet ingevuld kan worden, spreek je van armoede. Je ervaart dan geen goede kwaliteit van leven.

Behoeften zijn overal gelijk, hoe je ze invult is voor iedereen en overal anders

Ieder mens heeft dezelfde negen behoeften. Het maakt niet uit wat je achtergrond of cultuur is, of je hier woont of ver weg. 100 jaar geleden of vandaag. Je behoeften zijn onveranderlijk, alleen de manier waarop we invulling geven aan een behoefte verschilt wel.

We hebben allemaal behoefte aan een dak boven ons hoofd. Je wilt jezelf beschermen tegen de elementen (regen, wind en zon).

Er is ruimte om te kiezen

Behoeften kun je niet kiezen. Die zijn onderdeel van je mens-zijn. Behoeften zijn er altijd, voor iedereen en overal. Je kunt je behoeften niet ontkennen of verwaarlozen, want dan ontstaat er een vorm van armoede.

Waar wel ruimte zit is in de keuzes die je maakt; de manier waarop je je behoeften invult. Dit is de ‘behoeftenbevrediger’. Door op zoek te gaan naar behoeftebevredigers (manieren om behoeften te vervullen) die de grenzen van de aarde respecteren, kun je duurzame keuzes maken.

Je kunt pas duurzame keuzes maken als je weet wat ‘niet duurzaam’ is of weet waar de grenzen van de aarde liggen. We kijken hierna eerst naar onze relatie met de natuur. Waarom is het belangrijk om die grenzen te kennen?