3.1 origineel

3.1 Geld kun je niet inademen

Onderlinge afhankelijkheid

Wat is waar? Je kunt een planeet hebben zonder economie of een economie zonder planeet?  Als je het zo stelt, is het snel duidelijk: geld kun je niet inademen. De planeet (onze biosfeer) zorgt voor alle diensten (schone lucht, voedsel, water, insecten, materialen etc.) die we nodig hebben om te leven. Het is de enige plek in het heelal waarvan we, tot nu toe, weten dat onze manier van leven mogelijk is. Alle planten en dieren (en dus ook wij als mensen) leven hier op aarde. 

Hierbinnen is onze samenleving ontstaan waarin de verbinding tussen mensen centraal staat. En deze samenleving heeft vervolgens systemen bedacht die ons leven organiseren en regelen. Een voorbeeld van zo’n systeem is onze economie.

Er is geen economie mogelijk zonder materialen en mensen. De planeet redt het echter prima zonder economie. We komen niet onder die afhankelijkheid uit. Ook niet door de gevolgen op de lange baan te schuiven. Duurzame oplossingen moeten kwaliteit van leven verbeteren, binnen de ecologische grenzen van de planeet om uiteindelijk een goede ‘businesscase’ te kunnen opbouwen.

We gaan hierna wat dieper in op de werking van de Aarde.