7. 1 origineel

7.1 Een economie die kwaliteit van leven verbetert

Vanuit de commissie Brundtland werd gesteld dat duurzame ontwikkeling is ‘ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen’. 

Max-Neef voegt hier aan toe dat de beste vorm van ontwikkeling ‘een ontwikkeling is die de kwaliteit van het leven van mensen verbetert’. 

Hij verduidelijkt hierbij dat ontwikkeling gaat over mensen en niet over dingen. Ontwikkeling kun je niet uitdrukken in BNP, want dat zegt iets over dingen en aantallen. Ontwikkeling zegt is over de kwaliteit van je leven en die ontstaat als je in staat bent om in al je behoeften te voorzien.

Wat je nodig hebt om te komen tot een duurzamere ontwikkeling is het inzicht dat behoeften en de bevredigers van die behoeften niet één en dezelfde zijn. En dat niet alle bevredigers evenveel bijdragen aan kwaliteit van leven. En tot slot dat bevredigers in de meeste gevallen geen dingen zijn, want anders zou dit betekenen dat de kwaliteit van leven voor iedereen altijd hoger is in landen met het grootste Bruto Nationaal Product en de meeste materiële zaken. En veel van ons weten uit ervaring dat dit niet het geval is.

Kijk ter inspiratie dit prachtige filmpje, met hierin een andere visie op economie, gestoeld op een ander mensbeeld dan de Homo Economicus.