Level 2

Waar zit de waarde voor jouw organisatie, je collega’s of je partners?

Organisaties weten dat je waarde moet leveren voor al je belanghebbenden om je bestaansrecht te behouden. Dit zijn natuurlijk je klanten, je collega’s, je bestuur en eventueel de investeerders. Maar ook je partners, de overheid en de samenleving zijn belanghebbenden. Dit vraagt om een strategisch aanpak, waarbij je oog houdt voor alle aspecten die waarde toevoegen voor je organisatie, nu en in de toekomst. Zowel op de korte en lange termijn als intern en extern gericht.

Een gezonde organisatie bedenkt en ontwikkelt strategieën in ieder kwadrant

Toelichting op de assen

De verticale as representeert de tijd van heden naar toekomst. De horizontale as representeert je organisatie, met aan de linkerkant het interne perspectief en aan de rechterkant het externe perspectief. De meeste bedrijven voegen waarde toe in alle vier de kwadranten.

Duurzaamheid is een factor van betekenis geworden

Een strategische aanpak vereist dat je ook rekening houdt met je omgeving. De markt, wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen, risico’s en kansen etc. De duurzaamheidsuitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben zijn complex en veelomvattend en zetten druk op onze economie, samenleving en planeet. Deze verschillende uitdagingen hebben allemaal invloed op je organisatie, je businessmodel en de strategie die hierbij past, nu en in de toekomst. Direct of indirect.

Iedere organisatie krijgt te maken met de toenemende druk door de uitdagingen van vandaag.

Waarde toevoegen door duurzaamheid

Soms tref je mensen in je organisatie die denken dat duurzame ontwikkeling vooral een kostenpost is voor de organisatie. Of die duurzame ontwikkeling nog niet als een multidimensionale kans voor de organisatie herkennen. Ze voelen zich eerder gehinderd op één enkel aspect van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door aangescherpte regelgeving rondom gevaarlijke stoffen, bescherming van bepaalde diersoorten of door meerkosten bij inkoop.

Door te sterk te focussen op één onderdeel van je bedrijfsvoering, voornamelijk de dagelijkse operationele kant, mis je kansen die je wel kan benutten met een strategische aanpak én een duurzame bril op.

De Duurzame Waarde Matrix
Als je de verschillende strategische perspectieven samenbrengt in een 2 bij 2 matrix met de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag , dan krijgt je wat Steward Hart en Mark Millstein het Sustainable Value Framework noemen (origineel artikel vind je bij materialen bij deze les). Het biedt je een manier om in kaart te brengen waar jouw organisatie waarde kan creëren voor de belanghebbenden.

Meer weten? Lees het artikel over het Sustainable Value Framework.

Kijken door een duurzame bril

Door je aan de ene kant een set zakelijke lenzen aan te reiken (korte en lange termijn waarde, intern en externe waarde) en die vervolgens te bekijken door de lens van duurzame ontwikkeling, kom je tot strategieën die én goed zijn voor je businessmodel, én die bijdrage aan een duurzame toekomst. Onderzoek of je voorbeelden kunt bedenken die voor jouw organisatie gelden. Wat kun je bedenken als je door de lens van duurzaamheid kijkt naar je eigen organisatie en vanuit de verschillende perspectieven? We geven bij ieder kwadrant een voorbeeld om je een richting aan te reiken.

Een aansprekend voorbeeld van een organisatie die waarde toevoegt in alle kwadranten is Interface. Interface is de grootste tapijtproducent ter wereld. Sinds 1994 zijn ze op reis naar duurzaamheid en hebben zich in hun strategie tot doel gesteld om een herstellende bijdrage te leveren aan de samenleving. Interessant!  Lees de Interface Case Study

Opdracht ter voorbereiding

Download hieronder de Duurzame Waarde Matrix. Vul deze matrix in voor je organisatie, je project of je product.

Je verzamelt zo alvast ingrediënten om je verhaal voor duurzaamheid te versterken.

Maak een tijdlijn

Na onze eerste training, waarin je het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling hebt leren kennen, heb je besloten dat je je verder wilt ontwikkelen als duurzaamheidsprofessional. Je duurzaam bewustzijn is echter al eerder op gang gekomen. Dat was misschien ook wel de reden dat je je destijds hebt aangemeld voor de level 1 training van The Natural Step.

Duik eens in je eigen verleden en probeer 3 aanwijsbare momenten te bepalen die jouw ontwikkeling op gang hebben gebracht. Dit kan alles zijn. Een ontroerende ervaring, een mooie reis, een moment in de natuur, een moeilijke ervaring, een indrukwekkend boek of een documentaire die echt binnenkwam of een inspirerend mens.

Teken een tijdlijn die in het verleden begint en eindigt bij vandaag.

Teken deze 3 mijlpalen op jouw tijdlijn en benoem het jaar waarin ze zich hebben voorgedaan. Beschrijf iedere mijlpaal zo concreet mogelijk vooral datgene wat je heeft geraakt. Waar dit kan benoem je ook eventuele plaatsen, namen of titels.

Tijdens onze eerste (online) bijeenkomst delen we ieders mijlpalen, zo leren we elkaar direct wat beter kennen.